Reparationer och renoveringar

Hur ofta målas och tapetseras Bollebos lägenheter?

Bollebo tillämpar HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) på de flesta av våra områden, en del områden är undantagna. Det innebär att målning och tapetsering görs vart 12:e år. Det år det är dags för målning och tapetsering skickas ett erbjudande ut. Tackar du nej till underhåll får du istället en rabatt på januarihyran påföljande år. De lägenheter som undantas från HLU renoveras efter behov.

 

Målaren kommer till mig inom kort. Vad måste jag göra innan målaren kommer?

För att vi ska kunna göra ett bra och snabbt arbete vid renoveringen av din lägenhet måste målaren få plats att arbeta. Innan arbetet kan påbörjas ber vi dig därför att göra följande:

  • Plocka bort mattor, gardiner, gardinstänger, tavlor, tak- och vägglampor, blommor, sladdar och andra lösa föremål ur rummet. Tänk på att oskyddade föremål lätt kan få färgstänk på sig. Du ansvarar för de saker du äger medan målaren ansvarar för att demontera sådant som tillhör lägenheten.
  • I större rum samlas möblerna mitt i rummet så att de bildar en grupp som inte är för hög så att målarna kommer åt att måla taket, de högsta möblerna i mitten. Mindre rum (rumsbredd mindre än 3 meter) skall tömmas helt på möbler.
  • Dekaler, klistermärken, spikar och krokar skall vara borttagna (stoppa i tändstickor i de skruvhål du vill behålla).
  • Snickerier och väggytor till exempel lister, karmar och köksluckor skall vara rengjorda från damm, smuts och fett.
  • Om du har beställt målning av köksluckor behöver du plocka ur och torka ur alla köksskåp, så att det är rent och lätt åtkomligt för målaren.
  • Förbered en nyckel som målaren kan låna av dig under tiden arbetet pågår. Om du inte har en nyckel att låna ut kan målaren låna en huvudnyckel eller servicenyckel på vårt kontor. Om du har ett lås med serviceläge måste du tänka på att sätta låset i serviceläge om du inte är hemma de dagar då arbetet pågår.

 Observera att vi måste debitera dig för extra arbete om du inte har förberett enligt ovanstående punkter.   

 

Jag vill göra förändringar i min lägenhet, hur går jag tillväga?

Mindre renoveringar som målning och tapetsering får du själv göra så länge det är fackmannamässigt utfört. Renoveringar som omfattar fast utrustning, el och vatten kräver vårt godkännande. Fyll i en ansökan och lämna in till oss, så återkommer vi till dig. Av dig bekostat eller nedlagt arbete och förbättringar berättigar inte till ersättning vid avflyttning.

Ansökan om förändringar i lägenhet (PDF - 55,6 kB)

Tänk på följande:

  • Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört
  • Undvik extrema färger och mönster samt mörka tapeter
  • Prata med oss innan du påbörjar arbetet

 

Jag vill bygga en altan med ett nytt staket på min uteplats, kan jag göra det utan tillstånd?

Förändringar i utemiljön kräver vårt tillstånd. Fyll i blanketten, lämna in till oss och därefter återkommer vi till dig.

Ansökan om förändringar av utemiljö (PDF - 103 kB)