För leverantörer

Som ett led i vårt miljöarbete arbetar vi för att minska åtgången av papper i den mån vi kan.

Nedan hittar ni information om de olika sätt som vi kan ta emot fakturor på. Har ni möjlighet att skicka e-fakturor direkt från ert ekonomisystem föredrar vi det framför Pdf- eller pappersfaktura.

 1. E-faktura
  E-fakturor skickas via operatören Crediflow till vårt organisationsnummer (864500-0459)
 2. PDF-faktura
  PDF-fakturor skickas till faktura@bollebo.se
 3. Pappersfaktura
  Pappersfakturor skickas till:
  Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder
  517 83 Bollebygd

Observera att det endast är fakturor som ska skickas till sin e-faktura eller PDF-faktura.. Övriga handlingar, exempelvis betalningspåminnelser, skickas till vår ordinarie postadress som pappersfaktura.

Tänk på att alltid ange vårt arbetsordernummer på fakturan i de fall ni har fått en arbetsorder från vårt system.

Kontaktperson

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Camilla Hermansson på 033 - 23 14 12.