Vår styrelse

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Sverre Fredriksson - ordförande (M)
Eivor Carlsson - vice ordförande (KD)
Beatrice Ekelund (S)
Ralph Utbult (S)
Gunnar Riegertz (SD)

Ersättare
Peter Hemlin (M)
Tomas Ridell (V)
Peter Krahl-Rydberg (MP)
Caroline Frodin (SD)
Mathias Carlzon (KD)

Revisorer
Elin Axelsson (SD)
Jan-Åke Andersson (S) (ersättare)

Styrelsen sammanträder enligt nedan under 2023:

Onsdagen den 25 januari

Onsdagen den 22 februari

Onsdagen den 22 mars

Onsdagen den 19 april

Onsdagen den 24 maj

Onsdagen den 23 augusti

Onsdagen den 25 oktober

Torsdagen den 14 december