Sms-parkering

 

Från och med 2018-11-21 avgiftsbelägger vi de flesta av våra besöksparkeringar. Parkeringsplatserna är nu skyltade med instruktioner för betalning som görs via sms eller en app i telefonen. Taxan är 2 kronor per timma dygnet runt. Övervakningen av parkeringsplatserna sköts av Securitas. Kontaktuppgifter till Securitas finns på skyltar vid parkeringarnas infarter.

Anledningen till varför vi har valt att avgiftsbelägga platserna är för att skapa mer ordning och reda på våra områden. Vi har tidigare haft återkommande problem med övergivna bilar på besöksparkeringarna. På det här sättet slipper våra fastighetsskötare lägga tid på att regelbundet se över platserna.

Hör av dig till vårt kontor om du bor på något av våra områden och behöver hyra en parkeringsplats. Våra kontaktuppgifter hittar du här.