Sinnenas trädgård

Under oktober 2018 färdigställdes "Sinnenas trädgård" på Bollegården. Den gemensamma innergården som knyter samman de olika avdelningarna har nu fått ett nytt utseende.

Vi har bland annat låtit bygga ett orangeri, en pergola, ett hönshus och planterat en hel del nya växter. Vi är mycket nöjda med resultatet och tycker att det har blivit ett stort lyft för hela Bollegården. Vi tror och hoppas att gården ska bli väl använd av de boende och personal framöver.