Rivning återigen framflyttad på Vinkelvägen 9-37

Bollebos styrelse har på styrelsemötet i februari beslutat att skjuta fram den planerade rivningen av Vinkelvägen 9-37 i 6 månader. Världsläget med ökade räntekostnader och byggpriser har gjort att vår kalkyl för kommande byggnation behöver göras om. Även det slopade investeringsstödet påverkar möjligheten till nybyggnation. Under oktober månad 2023 kommer ett nytt beslut att tas, men rivning kommer inte att bli aktuell innan den 1 november 2023 som tidigast.