Nya regler för andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte

Den 1 oktober 2019 infördes en ny lag med syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Här följer en sammanfattning av vad de nya reglerna innebär

Reglering av bytesbestämmelserna

För att förhindra att hyreskontrakt överlåts mot betalning förändras bytesrätten.

 • Båda bytesparterna ska ha bott i sina respektive lägenheter i minst 1 år för att bytet ska beviljas av hyresnämnden.
 • Byte mot bostadsrätt eller villa godkänns inte av hyresnämnden.
 • Hyresnämnden har möjlighet att neka ett byte om det finns anledning att tro att otillåten ersättning betalats eller begärts.

Effektivare regler mot andrahandsuthyrning utan tillåtelse

För att förbättra möjligheterna till mer trygga och sunda boendevillkor förtydligas och skärps hyreslagens regler.

 • Den som hyrt ut en hyreslägenhet i andra hand utan tillstånd från hyresvärden förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte giltig ursäkt kan visas. Möjligheten för kontraktsinnehavaren att vidta rättelse tas därmed bort.
 • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.
 • Vid uthyrning av en del av lägenheten till inneboende får endast en rimlig andel av förstahandshyran tas ut.
 • Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i tillräckligt stor utsträckning kommer uthyrningen till den inneboende att anses som andrahandsuthyrning. Den inneboende kommer då att anses vara andrahandshyresgäst och inte inneboende.
 • Om en oskäligt hög hyra begärs kan hyresgästen förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte giltig ursäkt kan visas. Hyresvärden behöver inte skicka en varning i förväg.
 • Andrahandshyresgästen får rätt till återbetalning av 2 års överhyra.
 • Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de nya reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. Hyresgästen som bryter mot lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst 2 år.

Brottsligt att köpa hyreskontrakt

Hyreslagen förtydligas och stramas upp för att komma till rätta med den illegala handeln med hyreskontrakt.

 • Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps.
 • Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt och kan leda till fängelse i upp till 2 år.
 • Den som har köpt ett hyreskontrakt av en annan hyresgäst eller som har sålt eller försökt att sälja ett kontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan.
 • Försäljning av svartkontrakt är sedan tidigare olagligt, men ytterligare skärpningar görs. Straffskalan sträcker sig från böter till fängelse i max fyra år.