Ny app för sms-parkering

Under januari 2021 kommer appen Sms-park att upphöra och betalning sker istället i appen Easypark. Det kommer även fortsättningsvis att finnas möjlighet att skicka sms för att starta och avsluta parkering. I samband med bytet av app ändras zonkoderna.

Zonkoder från och med januari 2021

Bollegården: 61071
Alla Bollebos övriga områden med avgiftsbelagd besöksparkering: 61083

Under januari kommer nya skyltar med instruktioner att sättas upp vid alla våra avgiftsbelagda besöksparkeringar.

Om man använder den gamla appen efter att den nya har tagits i bruk kommer man att omdirigeras till Easypark och alla kunduppgifter förs därmed över till ett nytt konto hos Easypark.