Hyresgästföreningen och Bollebo har ansökt om medling i hyresförhandlingarna

Parterna beklagar att de inte kunna enas om en lokal uppgörelse, men buden ligger för långt ifrån varandra och vi har därför vänt oss till Hyresmarknadskommitén (HMK) för att få hjälp med medling.

Världsläget och de skenande kostnaderna innebär att årets hyresförhandlingar varit besvärligare än tidigare. Bollebo har fått ökade kostnader med 14 % samtidigt som hyresgästerna också fått ökade utgifter.

Bollebo och Hyresgästföreningen har varit överens om att förhandlingen ska ske enligt den centrala trepartsöverenskommelse som gjorts mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Ett yrkande har enligt modellen räknats fram av Bollebo till 5,38 % från den 1 mars 2023. När hyresgästföreningen lämnar sitt bud ligger det långt ifrån det yrkande som vi gjort. Trots att vi använt samma modell har vi gjort olika tolkningar. Vid tre tillfällen har vi träffats för att försöka nå en uppgörelse utan att lyckas. Vi väljer nu att lämna över till HMK för att få hjälp med en lösning.

I år är det ovanligt många förhandlingar som behöver hjälp med medling av Hyresmarknadskommitén och det kan därför dröja innan vårt ärende tas upp.

Så fort vi har ny information gällande årets hyresförhandling kommer den att annonseras på vår hemsida.