Hyresförhandlingen är klar

Inför årets hyresförhandling yrkade Bollebo på en hyreshöjning med 4,43%. Höjningen baseras bland annat på ett stort underhållsbehov i våra fastigheter. Cirka 100 lägenheter behöver nya stammar för vatten och avlopp de kommande åren. Vi har också ökade kostnader för vatten och avlopp då VA-taxan höjs med 10% under 2021. Kostnader för bevakning och störningsjour ökar också efter mer skadegörelse och stölder de gångna året. Första halvåret 2020 drabbades Bollebo av två omfattande bränder som höjt vår försäkringspremie med 50% samt vår självrisk rejält från 2 till 7 basbelopp.

Följande överenskommelse träffades den 18 januari 2021 mellan Bollebo och Hyresgästföreningen. Hyreshöjningen sker från den 1 februari 2021 och hyran höjs med i genomsnitt 1,3%. Eftersom vi redan har aviserat den här perioden kommer hyreshöjningen på avin för april 2021 med en retroaktiv höjning för februari och mars. Du kan se din nya hyra via Mina sidor från den 15 mars.

Per kvadratmeter blir hyreshöjningen enligt följande:

Lägenheter med varmhyra höjs med 17,00 kr per kvm och år:

 • Boråsvägen 35 
 • Odens väg 18-22
 • Odens väg 10-12
 • Vinkelvägen 1-7
 • Skattegårdsvägen 13
 • Kråkvägen 22-28
 • Kungsbackavägen 1
 • Odinslundsvägen 6-10
 • Odens väg 14
 • Östra Hedängsvägen 1-3
 • Ballebovägen 13
 • Skattegårdsvägen 10-14
 • Villavägen 1-3
 • Kyrkvägen 3

Lägenheter med kallhyra höjs med 14,30 kr per kvm och år:

 • Kråkvägen 1-85

Lägenheter med varmhyra och där hushållsel ingår höjs med 21,00 kr per kvm och år:

 • Örelundsvägen 6-14
 • Ekedalvägen 3-7 
 • Törevägen 6-22
 • Odinslundsvägen 2-4

Lägenheter vars hyra lämnas oförändrad under 2021:

 • Vinkelvägen 9-37
 • Odinslundsvägen 12-16
 • Storegårdsvägen 47-71