Flytt av kompost

 

På grund av nybyggnationen på Odinslund har komposten som tidigare var placerad vid parkeringen till Odinslundsvägen 2-4 tagits bort. Under byggtiden kommer det istället att finnas ett kärl för trädgårdsavfall i områdets miljöhus.

Kärlet är endast avsett för gräsklipp, ris och växter. Tänk på att tömma eventuella påsar, så att det inte hamnar plast i kärlet.

Tack på förhand!