Byte av inkassobolag

Bollebo använder sig av ett inkassobolag för att få hjälp att reglera obetalda hyror och fordringar. Från och med juni 2020 byter Bollebo inkassobolag från Intrum Justitia till Colligent inkasso AB. Bytet av inkassobolag innebär en del förändringar i hanteringen och vi kommer därmed inte att skicka ut några påminnelser längre. Obetalda hyror skickas direkt till Colligent inkasso som tar över ärendet. Det här innebär att en inkassoavgift på 180 kr utgår direkt när inkassobolaget har övertagit ärendet.

För att undvika eventuella inkassokostnader uppmanar vi alla våra hyresgäster att betala sin hyra i tid. Senast på förfallodagen ska pengarna finnas på vårt konto.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss på 033-231412.