Besöksparkeringar Odinslundsvägen

Inom kort kommer besöksparkeringen till Odinslundsvägen 2-4 att stängas av. Hela ytan där det idag är parkeringsplatser, garage och carportar kommer att disponeras av Serneke under byggtiden.

Under tiden byggnationen pågår hänvisar vi besökare till våra fastigheter till besöksparkeringarna på Odens väg 18 samt Odens väg 10-12.