GDPR

Våren 2018 infördes en ny dataskyddsförordning (GDPR) i Sverige. Bollebo behandlar personuppgifter enligt den nya förordningen.

Våra riktlinjer inom GDPR (PDF - 138 kB)

Bollebo har utsett Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som ett stöd i arbetet.

dso@borasregionen.se
Dan Bodin, 070 – 948 73 31
Magnus Blomqvist, 070 – 948 78 36