Frågor och svar stamrenovering Odens väg 18-22

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi har fått i projektet hittills. Vi har sorterat frågorna under några huvudrubriker. Vi har inte svar på alla frågor än, men uppdaterar sidan löpande. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har någon fråga som du inte hittar svar på här.

Kontaktuppgifter stamrenovering

Generellt om projektet

Fråga: Hur är upplägget på renoveringen.

Svar: Planen är att man startar i en lägenhet och arbetar i den i två veckor. Därefter påbörjas arbete i en andra lägenhet och arbete pågår då parallellt i båda lägenheterna. Efter ytterligare två veckor påbörjar man arbete i en tredje lägenhet och två veckor efter det börjar man i en fjärde lägenhet. Arbete pågår därmed i fyra lägenheter samtidigt. När man påbörjar den femte lägenheten är den första lägenheten klar och sedan löper det på enligt det här arbetssättet.

 

Fråga: Ska inte standarden i lägenheten höjas till dagens standard utan extra kostnad?

Svar: Åtgärder utöver standard räknas som standardhöjning och bekostas av hyresgästen.

 

Fråga: Går det att börja med köket så att det blir klart först så att man hela tiden har tillgång till vatten i lägenheten?

Svar: Vi får rådgöra med entreprenören om bästa tillvägagångssättet. Det är svårt att svara på i dagsläget.

 

Fråga: Varför drar man inte nya vattenrör genom källaren och upp i lägenheten?

Svar: Konsulten har kommit fram till den bästa lösningen efter noggrann undersökning.

 

Fråga: Monteras avstängningar på vatten i alla lägenheter?

Svar: Ja, avstängningar monteras för att underlätta framtida reparationer i respektive lägenhet.

 

Fråga: Måste man byta allt porslin i badrummet?

Svar: Kostnaden för bytet läggs inte på hyresgästerna eftersom det är underhåll och inte standardhöjande. Vår plan är att byta allt porslin, men att ta tillvara nyare modeller och använda på andra ställen i vårt fastighetsbestånd.

 

Fråga: Tas gammalt porslin tillvara?

Svar: Ja, entreprenören ska spara porslin som är i dugligt skick.

 

Fråga: Byter man lås under tiden arbete pågår i respektive lägenhet?

Svar: Ja, vi byter lås under tiden arbetet pågår hos dig och du får en eller flera nycklar av oss.

 

Fråga: Får vi VVC i samband med ombyggnationen med individuell mätning av vatten?

Svar: VVC finns i källaren på respektive huskropp, men kommer inte dras upp till lägenheterna. Vi får förhandla med Hyresgästföreningen om den ingående mängden vatten och debitering.

 

Fråga: Vad blir det för blandarhöjd om man vill ha badkar?

Svar: Blandarhöjden anpassas efter duschen.

 

Fråga: Hur gör vi med anpassning av bredden på dörrarna till badrummet?

Svar: Vi kommer att bredda dörren in till badrummet och ta bort mellanväggen i badrummet för att nå upp till tillgänglighetskraven.

 

Omflyttning

Fråga: Kan jag flytta ut under tiden arbetet pågår i min lägenhet?

Svar: Det vanligaste är att man har kvarboende under arbetets gång. Vissa förutsättningar gör att man kan flytta. Om man har ett spädbarn i familjen, om man är äldre och har svårt att gå eller om man har en funktionsnedsättning. 

 

Detaljer om ny inredning i badrum och kök

Fråga: Är det spegel på badrumsskåpet?

Svar: Ja

 

Fråga: Får den nya blandaren diskmaskinsavstängning?

Svar: Ja

 

Fråga: Kommer handdukstorken vara el- eller vattendriven?

Svar: Den ska vara eldriven och bekostas därmed av hyresgästen på hushållselen. Det avdrag som görs på hyran för detta förhandlas med Hyresgästföreningen.

 

Tillgång till toalett och dusch under renoveringstiden

Fråga: Hur ska jag gå på toaletten och duscha under tiden renovering pågår i min lägenhet?

Svar: Vi kommer att sätta upp toalett- och duschbodar på gården.

 

Fråga: Ska jag dela toalett med grannen under tiden arbete pågår i min lägenhet?

Svar: Vi ska försöka lösa det så att respektive lägenhet kan nyttja en toalett under tiden renovering pågår.

 

Tillval

Fråga: Får man fler eluttag i lägenheten i samband med bytet av elledningar och elcentral?

Svar: Vi undersöker den möjligheten. Kan eventuellt bli ett tillval.

 

Fråga: Hur blir det med el och vatteninstallation för tvättmaskin i badrum?

Svar: Hela badrummet rivs. Det finns möjlighet att välja till tvättmaskin i projektet. Alla badrum förbereds för el, vatten och avlopp för kombimaskin.

 

Fråga: Kan man få ha badkar som tillval?

Svar: Det är eventuellt möjligt, men kan göra att andra tillval inte är möjliga.

 

Fråga: Kan vi ha duschväggar som tillval?

Svar: Det ser ut att vara möjligt.

 

Fråga: Vilken typ av duschvägg är förslaget?

Svar: En rundad duschvägg som kan fällas in för att göra badrummet större när duschen inte används.

 

Fråga: Kan man få ett högskåp i badrum som tillval?

Svar: Nej. Var och en får köpa ett skåp själv i mån av plats.

 

Fråga: Kan jag få golvvärme i badrummet?

Svar: Vi ska undersöka om det är möjligt.

 

Fråga: Hur drivs golvvärmen om det installeras sådan?

Svar: Den drivs av el och hyresgästen betalar den på hushållselen. Temperaturen kan styras med en termostat i badrummet.

 

Tidigare anpassningar och egna åtgärder i lägenheten

Fråga: Hur blir det med egna installationer av exempelvis el och vatten som man själv har gjort i lägenheten?

Svar: Tanken är att man ska få behålla det som är fackmannamässigt installerat. Övriga installationer som berörs av renoveringen tas bort och ersätts inte.

 

Debitering av vatten

Fråga: Vart ska mätarna för kall- och varmvatten sitta?

Svar: Mätarna kommer att sitta i källaren på respektive hus, men hyresgästerna har tillgång till digital avläsning via internet.

 

Fråga: Hur gör man med debiteringen av vatten?

Svar: På de områden där vi har individuell mätning och debitering av vatten idag ingår det en viss mängd vatten i hyran. Den mängd som ingår styrs av lägenhetens storlek. Avläsning av vattenförbrukningen görs en gång per år och då återbetalas eller faktureras man för det man har förbrukat under eller över den ingående mängden. Formerna för debitering i det här projektet förhandlas ihop med Hyresgästföreningen.