Bollegården

Mitt i centrala Bollebygd ligger Bollegårdens äldreboende.

 

Bollegårdens äldreboende ägs och förvaltas av Bollebo, men blockförhyrs av Bollebygds kommun. Fastigheten består av tre huskroppar och rymmer totalt 83 stycken lägenheter.

Husen genomgick en större renovering under 2010. En del av lägenheterna har kompletta kök samt tvätt- och torkmöjligheter. Fördelningen av lägenheterna görs med hjälp av kommunens biståndsbedömare.

Bollegårdens äldreboende