Vår styrelse

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Sverre Fredriksson - Ordf. (m)
Jonny Svensson - V ordf. (s)
Roland Andersson (c)
Caroline Frodin (sd)
Maria Brandt (fr)

Ersättare
Jesper Berens (fr)
Ralph Utbult (s)
Eivor Carlsson (kd)
Patrik Solerius (l)
Daniel Persson (sd)

Styrelsen sammanträder enligt nedan under 2021:

10 februari
23 mars
21 april
16 juni
6 oktober
17 november
15 december