Vår styrelse

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Sverre Fredriksson - ordförande (M)
Eivor Carlsson - vice ordförande (KD)
Beatrice Ekelund (S)
Ralph Utbult (S)
Gunnar Riegertz (SD)

Ersättare
Stefan Hederdal (M)
Tomas Ridell (V)
Peter Krahl-Rydberg (MP)
Caroline Frodin Fatnassi (SD)
Cecilia Carlhson (KD)

Revisorer
Göran Norh (FR)
Jan-Åke Andersson (S) (ersättare)

Styrelsen sammanträder enligt nedan under 2024:

Onsdagen den 31 januari

Onsdagen den 20 mars

Onsdagen den 22 maj

Onsdagen den 14 augusti

Onsdagen den 9 oktober

Torsdagen den 4 december