Sponsring

För att främja den sociala hållbarheten kan Bollebo genom sponsring stötta ideella föreningar och arrangemang som har till syfte att främja folkhälsan för Bollebygds invånare. Riktlinjerna får vår sponsring framgår av vår sponsorpolicy.

Sponsorpolicy (PDF - 77,5 kB).