Stamrenovering Odens väg 18-22

Vi planerar just nu för stamrenovering av våra lägenheter på Odens väg 18-22. Den här sidan är tänkt att löpande förse våra boende i området med information om projektet.

Varför stamrenovering?

Cirka 150 av Bollebos 413 lägenheter är byggda på 60- och 70-talet och ska renoveras under en period på 10-15 år.

Odens väg 18, 20 och 22 är först ut i vårt fastighetsbestånd när det gäller stam- och badrumsrenovering.

Ett stambyte innebär att vi byter vattenrör och ledningar i ditt hus. Efter cirka 55 år är ledningarna utslitna och risken är stor att det blir vattenläckor.

I samband med ledningsbytet måste också badrummet renoveras. I köken blir det nya rör.

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att hela badrummet rivs för att komma åt gamla avloppsrör och vattenledningar samt för att öka tillgängligheten.

Stambytet pågår under 6-8 veckor i respektive lägenhet och kommer att vara besvärligt med damm och buller. När renoveringen är klar har du fått ett nytt badrum.

Under tiden som stambytet pågår kommer du inte att ha tillgång till ditt badrum, men det kommer att finnas tillgång till wc och dusch för dig på annat sätt inom området.

I köket kommer vi bara att byta vattenrör- och avloppsrör samt blandaren, men i perioder kan vatten och el vara avstängt.

Badrummen i området har idag olika planlösningar och utseende. Detta gör att tillvägagångssättet varierar mellan de olika lägenhetstyperna. Nya vattenledningar kommer i vissa fall att dras i intilliggande sovrum eller vardagsrum och byggs då in i en trumma. Specifik information för vardera badrumstyp kommer att presenteras här längre fram.

Elledningarna i lägenheterna byts ut, du får nya jordade ledningar och eluttag, ny elcentral med fallsäkringar och jordfelsbrytare.

Kvarboende

Under tiden renoveringen pågår bor du kvar i din lägenhet. Du behöver förbereda dig på att du bor mitt i en byggarbetsplats. Det kommer att vara en jobbig tid, men du slipper att flytta.

När arbetet pågår har du begränsad tillgång till wc, dusch, kök och tvättstuga. Men vi kommer att se till att det mesta ändå fungerar för att du ska kunna bo kvar hemma.

Du som av speciella skäl inte kan bo kvar under renoveringen behöver höra av dig till oss så vi kan hjälpa dig att hitta en lämplig lösning.

Speciella skäl kan vara att du har ett nyfött barn, att du är äldre och har svårt att gå eller har ett funktionshinder. Har du husdjur kan det vara bra för djuret att vara på annan plats när arbetet pågår.

Hyrespåverkan

Förhandling med hyresgästföreningen kommer att ske för standardhöjande åtgärder i din lägenhet.

Det kommer finnas möjlighet för dig som hyresgäst att välja basnivå eller utökad nivå för utseendet på ditt nya badrum. Basnivån kommer att ha en lägre hyreshöjning än den utökade nivån.

Under tiden arbetet pågår kommer du att få en lägre hyra som vi också kommer att förhandla med hyresgästföreningen.

Hyresgästens godkännande

Du måste lämna ditt godkännande skriftligt innan vi kan påbörja arbetet. Du kommer senare att få en blankett från oss för ändamålet.

Om du inte vill godkänna renoveringen hamnar ärendet hos hyresnämnden som kommer att kalla dig och Bollebo till förhandling i ärendet.

Arbetsgrupp

Vi har satt ihop en arbetsgrupp för projektet som består av hyresgäster som bor i området, Hyresgästföreningen och delar av Bollebos personal. Tanken med arbetsgruppen är att vi tillsammans ska diskutera och ta fram formerna för renoveringsarbetena. Tanken med gruppen är att de ska vara en dialogpart mellan er hyresgäster och oss på Bollebo. Gruppen kommer att ha regelbundna möten under projektets gång. Kontaktuppgifter till gruppens medlemmar informeras i de informationsblad som delas ut löpande.

Basnivå, utökad nivå och tillval

Du som hyresgäst kommer själv att kunna göra en del val för din lägenhet. Basnivån är tvingande, men den utökade nivån och eventuella tillval är valfria. Formen för de olika paketen och vilka val man ska kunna göra arbetas just nu fram tillsammans med arbetsgruppen.

Övrig renovering under 2023

Under 2023 kommer allt övrigt inre underhåll att pausas. Ingen tapetsering, golvbyten eller köksrenoveringar kommer att utföras. Hyresrabatten för de som får erbjudande under året kommer ändå att betalas ut som vanligt.

 

Kontaktpersoner

Andréa Ekeroth

Tina Andersson

Heléne Persson Alsin

 

info@bollebo.se

033 - 23 14 10