Nybyggnation på Vinkelvägen i centrala Bollebygd

Just nu projekterar vi för en nybyggnation på Vinkelvägen i centrala Bollebygd. Rivning av befintlig byggnation är ännu inte planerad. 

Vi är än så länge i startgroparna för projektet och kommer att utveckla den här sidan med mer information längre fram.

Ring oss gärna om du har några frågor kring projektet:
033 - 23 14 10