För leverantörer

Som ett led i vårt miljöarbete arbetar vi för att minska åtgången av papper i den mån vi kan.

Nedan hittar ni information om de olika sätt som vi kan ta emot fakturor på. Har ni möjlighet att skicka e-fakturor direkt från ert ekonomisystem föredrar vi det framför Pdf- eller pappersfaktura.

1. E-faktura

E-fakturor skickas via operatören Scancloud. De uppgifter ni behöver för att skicka e-faktura till oss följer nedan:

eID: 7368645000452

Peppol-ID: 0007:8645000459

Organisationsnummer: 8645000459

2. PDF-faktura
PDF-fakturor mejlas till faktura@bollebo.se

3. Pappersfaktura
Pappersfakturor skickas till:
Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder
517 83 Bollebygd

Observera att det endast är fakturor som ska skickas till ovanstående adresser (nr: 1 och nr: 2). Övriga handlingar, exempelvis betalningspåminnelser, skickas till vår ordinarie postadress som pappersfaktura (nr: 3).

Tänk på att alltid ange vårt arbetsordernummer på fakturan i de fall ni har fått en arbetsorder från vårt system.

Kontaktperson

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Camilla Hermansson på 033 - 23 14 12.